Происхождение

Раздел третий
Книга Велеса
(перевод Бориса Яценка)

Глава первая
Происхождение

“ОРІЇ (АРІЇ) — найстародавніша назва давніх українців. Першоорачі світу. Приручили коня, винайшли колесо та плуг. Першими в світі окультивували жито, пшеницю, просо. Свої знання з рільництва та народних ремесел понесли в Китай, Індію, Месопотамію, Палестину, Єгипет, Північну Італію, на Балкани, в Західну Європу, Скандинаві.. Племена оріїв стали основою для всіх індоєвропейських народів.” (Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. — К., 1993. — С. 40.)

Версия: племена ариев (оратов) были каркасом всех индоевропейских народов. Так ли это???
Площадь анализа — “Книга Велеса”. Славяне…
В начале было Слово… Глагол…
Племена древнейшие, которые начали общаться между собой с помощью звуков, соединенных в Слова(!).
(Гоголь — глагол — Первоутка, нырнувшая в Мировой Океан, доставшая шарик Земли и основавшая Первотвердь…)
??
38а
(Версія Початку)
Настала холоднеча…
Родичі воювали за волості…
Люди пішли в ліси і гори (від недоброго).
Сварог, караючи, велике сум’яття горам зробив.
Слов’яни вночі проснулися од великого грому і землетрусу, і пішли з городища. А вранці побачили: прірва…
І сказали Іру-отцю: “Веди нас геть”.
І пішли з трьома синами (Кий, Щек, Хорив).
“І з того почався рід слов’ян аж до днесь”.
??
Уральский Хребет???
“І був по цьому мор і холод великий.”
Не оттуда ли Ной (Потоп) и Ор (Ледник и расщепление Материков)???
“І пішли з краю Індського світ за очі.”
“Пройшли по землі Перській і пішли далі, яко не годилася земля тая для овець. Пішли горами і бачили каміння, і ті проса не сіяли — також пройшли мимо. І знайшли степ квітучий і зелений. Там стояли літа два, а по тому пішли далі, оскільки хисниці з’явилися. Пройшли мимо каяли і прийшли до Дніпра, яко той всякій прі граничити має і бути перепоною для ворогів. На тому Дніпрі мав осісти рід слов’ян. А ті були огнищанами, і кожний мав діру земну й огнище.”
“Край Індський” — не территория ли За Уралом???
Урал — Орал — Арал…
Остановились на Днепре (Данапр).
Итак, некогда существовал древнейший народ Славен в Индоевропе. После множественных катастроф на планете произош-ло разделение этого народа на многие племена (Вавилонская башня). Славяне же, возможно, ближе всех сохранили Дерево Рода…
??
4 г
“Од отця Орія походимо,
і той час од часу народжується серед нас;”
??
Предполагается, Древнейшим Дедом Славян был Ор (Ирий), что значит “Небосвод”. Ирий — “вирій” — Небесное Пространство. Полагаю, Ор, Орат, Ират, Вырат, Выр — образы Небесного Происхождения Рода. Во всех Религиях говорит Бог: “Я периодически прихожу к людям, дабы поощрить верующих и наказать неверных, дабы ПОВТОРИТЬ ЗАКОН и ЗАПОВЕДИ.”
Ор — образ Великого Предка. Еще назван “Оседень — огнещанин” (26). Осе-День: Полуденная Ось.
Так же назывался Богумиром-Мастером.
??
22
“Той бо Богумир названий майстром (твастирем), яко же тому сказано про слов’ян.”
??
Мистер-твистер…
Мастер… Демиург-Творец…
Мистер-Мастер-Мистерия-Майстерня…
Плато Сотворения…
Древний Предок — с о т в о р и т е л ь…
Видимо, имя Ора-Богумира давалось каждому Великому Человеку из Славян-оратов. Так сказано и о Раме (Инд-Ра).
??
“Хай святиться ім’я його Індра, бо то є наш бог серед богів і Веди знає — так оспівали були його.
Од нього маємо отари худоби, яку бережемо од зла.
Примножуються ті отари, що були збережені, так ми і його (зберегли).
Дитиною прийшов він із землі оріїв до краю Ін(д)ського.
Думали прийти до раю травного, а для худоби то були злі злаки.
Так веселощі великі нас обуяли.
І так наказав отець Глас Оріїв трьом синам своїм поділитися на три роди і йти на південь і на захід сонця. А то були Кий, щек і Хорив. І так зробили, і пішли три роди, і сіли всі на землю свою.”
??
Видимо, по исходу Рамы в Индию, из Индии три племени возвратились на берега Днепра, образовав Три Племени Сколотов(?).
??
33
“І се руси пішли од Білої Вежі і од Росії на Дніпровські землі. І там Кий заснував град Київ. І се (поселились) поляни, деревляни, кривичі, ляхове на кущу руському. І всі стали русичами.”
??
И так стали разделяться племена, образуя множественность от давнего Единства(!)
??
8
“Згадаймо про отця Ора і єдиний рід слов’янський;
а по отцю Ору сини його розділилися на трійцю, і так стало;
про руськолань і венедів, що розділилися надвоє;
та про борусів, які були розторгнуті на дві частини.
І тоді скоро мали і десять (частин).”
??
Упоминается также об одном из сколотских образований, об антах, которые, по словам неизвестного автора “Книги Велеса”, были ранее русами.
??
24 б
“Пиймо суру нашу за славу ту п’ять разів на день.
І вогнища розпалюємо біля дубів;
і тако снопа тягнемо і скажемо хвалу йому,
Ми Дажбожі внуки і не смієм нехтувати славу нашу за віки.
Се бо антами були по руськолані,
а раніше були русами і лишились ними.”
??
Автор далее явно осуждает антов за насильственные военные походы, за то, что не держались Дома(!).
??
36 а
“За цим маємо жалкувати,
та не за часами антів, бо ті анти били дім твій, бо домове ніхто в чужині не будує.
Се бо Ор-отець іде перд нами,
і Кий іде з русами,
І Щек веде плем’я своє,
а Хорев хорватів своїх.
і Землебог радіє з того, які-то ми внуки божі.”
??
Держаться огня и Дома(!).
Эпоха Овна, эпоха Рамы, Домашнего очага и большого Исхода…
Огнехранители — “огнищане”.
Чистота и Домострой — признаки древней Духовной Цивилизации, исколом которой есть Сварог…
??
25
“Се мовив Ору Сварог наш: “Як мої творіння створив вас од перст моїх. І хай буде сказано, що ви — сини Творця, і поводь-тесь як сини Творця. І будете як діти мої, і Дажбо буде Отець вам. Того мусите слухатись, і той вам скаже, що маєте діяти; і як мо-вить, так і творіть.
І народ великий звитязив по світу і потоптав роди інші, істягнувши силу із каменя, чудесне творячи, без коней повізши, і всяке діючи дивне, без чарівників, бо всякий гряде, як чарівник.
І ругу творили, клятви чинячи на кметі, і кметь підкорили…
І так словами многими і многими і тими словами одурманюєте ви, приневолюєте рабів в обмін на золото. І те міно продавали ви ворогам, які хотіли того. І те боги вам мовлять і дали Орієві завіти: любіть світ зелений і життєдайний! Любіть друзів своїх і будьте мирними між родами!”
??
“Всяк гряде, як чарівник”…
Истинно, славянин — представитель духовной цивилизации, оттого мог с помощью духа и силы делать любые “чудесные” деяния.
Каждый славянин — маг и чародей, ибо имел Договор со всякой сутью(!). Принося растительные жертвы, имели доступ к Филогенетической (Внутриядерной) Силе. (Те же, кто приносил жертвы животные, имел доступ к Силе Психотропной (Квантовой)). Благодаря этой Филогенетической Силе (Деревце-Посох) и творили “чудеса” всяческие. Через Заклинания-Слова…
Речь Древняя — Речь Заклинательная(!!!).
“Світ зелений і життєдійний”…
Молодой Росток — Крин…
Зеленое Сияние… Мировое Дерево…
Дерево Филогенеза… Дерево Рода…
??
Итак, некогда был народ-племя, который в отличие от других меньших племен, имел Речь-Слово и систему Рода, где правил Старейшина и исполнял правление Вождь-Воевода.
Старейшина — СВАРОЖИЧ.
Воевода — ОРАТ (ТАРХ — ТАРО — ТОР).
Расселяясь после Ледника по всей территории Индоевропы, Белое Племя покоряло племена иные (Слово-Заклинание), утвердив Единую Мировую Общность с Единой Религией — Идеей Праотца Рода и Праматери Моры. (Идея Неба и Земли).
Затем меж Воевод начались разногласия (смотри “Коран”), и повлекли за собой войны и вражду меж вчерашних братьев Рос…
Неизвестное — до шестого тысячелетия. Эпоха Тора-тельца… Возможно, Эпоха Перехода Ора из Уральских Гор на территорию Сколотщины-Поднепровья(?). Отсюда же, с Поднепровья, во втором тысячелетии до н. э. Рама ведет народ Белый в Индию, основывая уже более знакомую нам цивилизацию Индры (Инд-Ра). Отсюда — то, что имеем сегодня…

продолжение

oko

Share Button