Життя Клітини

1 Фізіологія Життя. Рівні. Контури. Клітина в міжклітинному просторі. Клітина та її властивості.
2 Клітинна мембрана. Мембранні білки. Обмін речовин у мембрані. Функції рецепторів мембран.
3 Цитоплазма. Ендоплазматичний ретикулум. Апарат Гольджі. Лізосоми. Пероксисоми. Мітохондрії. Мікрофіламенти. Рибосоми.
4 Ядро. Утворення енергії в клітині. Синтез білка.
5 З Теорії поля.

продовження, наступна тема: Транспортування та подразливість

b_2

Share Button